Tilskud til varmepumper og energiforbedringer

Energitilskud

Varmepumper er blevet så effektive, at de nu er blandt de mest energivenlige varmekilder. Det betyder at det nu er muligt at ansøge om tilskud til din nye varmepumpe. Ved at ansøge om tilskud får du et kontant tilskud til dine energiforbedringer og du skal ikke skifte energiselskab for at ansøge.
Bygningspuljen er målrettet helårsbeboelse og omfatter bl.a. skrotning af olie- og gasfyr, installation af mekanisk ventilation og forbedringer af bygningers klimaskærm.

Fra 1. april 2021 blev det en betingelse for tilskud, at varmepumpen installeres af en VE-godkendt virksomhed som MS energi.

Puljen er målrettet helårsboliger og tilskud gives til bl.a.

– Konvertering væk fra oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft/vand varmepumpe eller jordvarme tilsluttet vandbårent radiatorsystem.

– Bygningerne skal være beliggende i områder, der ikke er udlagt til fjernvarme

– Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding

– Efterisolering af bygningens klimaskærm

– Konvertering til vandbåren rumvarme